Články

Digitalizace mincí a známek pomocí stolního skeneru WideTEK a knižního skeneru Bookeye

Aukční síň Götz se se sídlem v Oberkirchu/Badenu je jednou z předních evropských aukčních síní zaměřenou na známky a mince. Během roku pořádá mnoho mezinárodních aukcí. Zároveň představuje inovativní firmu, která neustále hledá nové postupy pro vylepšení grafické podoby jejich aukčních katalogů.

Výše uvedené požadavky byly naplněny pořízením stolního skeneru WideTEK a knižního skeneru Bookeye 5. Díky těmto novým skenerům mohou ve velmi krátké době vyhotovit velké množství skenů ze sbírek mincí a známek a zpřístupnit je tak zákazníkům on-line. Zejména nyní, kdy mnoho zákazníků zůstává doma a vyhýbá se cestování, je důležité nabídnout vizuální detaily v podobě vysoce kvalitních obrázků. Tato nová iniciativa se tak stává i důležitým prodejním nástrojem.

Skener WideTEK 12 je snem každého numizmatika

mince1mince2

Tento stolní skener nabízí 3D režim, který se používá k zachycení reliéfu mincí. Pro numizmatiky hrají hlavní roli ty nejmenší detaily. Absolutně přesná reprodukce reliéfů a škrábanců je tak reálná, že i po krátkém seznámení se stolním skenerem WideTEK 12, Aukční dům Götz tvrdí, že by se bez tohoto zařízení neobešli.

Skenování kolekcí známek na knižním skeneru Bookeye 5

skener_minci