Software

Standardní součástí našich služeb jsou i dodávky obslužných skenovacích SW.

Nextimage SW (Velkoformátové skenery CONTEX)

Obslužný SW Nextimage je kompatibilní s HD, SD One a IQ sérií velkoformátových skenerů CONTEX. Jedná se o software, který je nabízen ve třech variantách:

Hlavní charakteristiky:

 

Batch Scan Wizard SW (Knižní a stolní skenery SMA)

BSW  slouží jak pro zpracování velkoobjemových skenovacích úloh, tak  i  pro menší objemy, v nichž se vyžadují náročnější operace, jako např. dělení stran či extrakce specifických  oblastí z dokumentu. Na začátku operátor konfiguruje šablonu pro danou úlohu. Poté jsou všechny naskenované obrazy   shromažďovány v rámci dané úlohy do chvíle než jej operátor uzavře. Operátor si může nastavit jas, kontrast,rozlišení,  zrcadlení, barevný režim ,formát, atd..

 Je možno  předdefinovat specifické oblasti dokumentu a ty pak extrahovat a uložit je jako samostatné obrazy. Nic není ztraceno, protože si můžete znovu otevřít uloženou úlohu a provést jakoukoliv změnu jako např. výřez, vymazání, vložení jakéhokoliv obrázku v rámci úlohy. Rovněž je možno měnit označení souboru nebo umístění adresáře úlohy.V rámci BSW máte informace o datu, čase, skenovacích parametrech a umístění  všech obrázků, které byly v rámci úlohy naskenovány.Výstupními formáty jsou JPEG, JPEG 2000,PDF,TIFF a  Multipage PDF a TIFF