Články

Digitalizace historického svazku z r. 1630 na A1 knižním skeneru Bookeye

Thibault z roku 1630 je považován za jednu z nejrozsáhlejších knih o šermu a zároveň představuje velmi cenný historický poklad ve sbírkách muzea v Solingenu.

Po vzájemné dohodě muzea a výrobce knižních skenerů Image Access byl tento vzácný dokument zahrnující několik stovek stran naskenován na A1 knižním skeneru Bookeye 4 V1A-C35.

Kromě toho byly v rámci jednoho dne naskenovány i historické vzorníky známé jako „Bergische Bibeln“. Obchodní cestující z Bergischu je v minulosti používali jako katalogy, určené zákazníkům v Evropě i v zámoří.

Více informací spolu s fotografiemi naleznete na blogu výrobce: https://blog.imageaccess.de/?p=3863